WRECKS4ALL

Na Pomorskom fakultetu Kotor Univerziteta Crne Gore je 15.08.2020. godine započet projekat pod nazivom: “Zaštita podvodnog nasljeđa kroz digitalizaciju i valorizaciju kao novi oblik turističke ponude” - WRECKS4ALL (eng. Protecting underwater heritage through its digitalization and valorisation as a novel touristic offer) koji je odobren za finansiranje od strane Zajedničkog nadzornog odbora drugog poziva Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020 i trajaće dvije godine.   Glavni cilj projekta je da doprinese jačanju i diverzifikaciji turističke ponude zasnovane na podvodno-kulturnom nasljeđu regije...