Semestar: 3
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Poslije položenog ispita, očekuje se da će studenti moći da - pravilno definišu osnovne pojmove iz mikroekonomije - objasne kako djeluje tržište i kako se formiraju ravnotežne cijene i količine - analiziraju i interpretiraju ponašanje potrošača i odrede potrošačev izbor - analiziraju i objasne ponašanje proizvođača u različitim tržišnim strukturama - rješavaju jednostavnije konfliktne situacije

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ZDENKA DRAGAŠEVIĆ
IVANA IVANOVIĆ

Slajdovi - 23.10.2019 11:37

Slajdovi - 23.10.2019 09:31

Rezultati ispita- septembarski rok - 07.09.2018 10:21

Mikroekonomija-popravni zavrsni, - 02.02.2018 11:01