MIKROEKONOMIJA


Semestar: 3
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Poslije položenog ispita, očekuje se da će studenti moći da - pravilno definišu osnovne pojmove iz mikroekonomije - objasne kako djeluje tržište i kako se formiraju ravnotežne cijene i količine - analiziraju i interpretiraju ponašanje potrošača i odrede potrošačev izbor - analiziraju i objasne ponašanje proizvođača u različitim tržišnim strukturama - rješavaju jednostavnije konfliktne situacije

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SVETLANA RAKOČEVIĆ
ZDENKA DRAGAŠEVIĆ