Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: Opiše faze procesa upravljanja marketingom u uslužnim preduzećima; Protumači pojam usluge, navede osnovna obilježja usluga i grupiše usluge; Prepozna ekonomski značaj usluga(uslužnog sektora); Razlikuje pozicioniranje uslužnog preduzeća i tržišno targetiranje; Suprotstavi uslužni marketing miks standardnom marketing miksu; Poveže programsko-planske elemente uslužnog marketing miksa i implementacione aspekte uslužnog preduzeća; Procijeni korisničke percepcije kvaliteta usluge i utvrdi profitnu efikasnost uslužnog preduzeća.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEMANJA POPOVIĆ2x1
1P
LJUBINKO DEDOVIĆ2x1
1P

Rezultati prije završnog ispita

Pitanja za završni ispit

Rezultati popravnih kolokvijuma

Rezultati II kolokvijuma

Termin II kolokvijuma

Rezultati I kolokvijuma