MENADŽMENT INVESTICIJAMA


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILICA MUHADINOVIĆ2x1
12S+24P
NIKOLA MILOVIĆ2x1
12S+24P