ELEKTRONSKI NAVIGACIONI UREĐAJI


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Opišu i analiziraju funkcionalne šeme elektronskih brodskih navigacionih uređaja (žirokompasa, dubinomjera, brzinomjera GNSS prijemnika, radara, elektronskih karata, autopilota, inercijalnih sistema i integrisanih navigacionih sistema), 2. Protumače propisane karakteristike (od strane proizvođača ili standarda) brodskih elektronskih uređaja, 3. Analiziraju i upoređuju pokazivanja pojedinih navigacionih uređaja, 4. Izrađuju planove preventivnog održavanja elektronskih navigacionih uređaja, 5. U skladu sa planovima preventivnog održavanja i preporukama proivođača vrše aktivnosti redovnog dnevnog, sedmičnog, mjesečnog i godišnjeg održavanja navigacionih uređaja, 6. Izvrše dijagnozu neispravnosti kod elektronskih navigacionih uređaja i u zavisnosti od prirode kvara i raspoloživih resursa (mjerila, rezervnih dijelova, alata, dokumentacije) daju preporuke za njihovu popravku i podešavanje.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VERA KAPETANOVIĆ2x2
16B+6S+4P
ISIDORA STANKOVIĆ2x2
16B+6S+4P
MILOŠ BRAJOVIĆ1x1
16B+6S+4P