Vera Kapetanović


Vera Kapetanović
Šifra: 230375
Prezime i ime: Vera Kapetanović
Titula: mr
Zvanje: viši laborant
Org. jedinica: Pomorski fakultet Kotor
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PFKBRODOMAŠINSTVOOsnovne1OSNOVE BRODSKE ELEKTROTEHNIKE I ELEKTRONIKE I0 x 00 x 01 x 3
PFKPOMORSKA ELEKTROTEHNIKAOsnovne1OSNOVE BRODSKE ELEKTROTEHNIKE I ELEKTRONIKE I0 x 00 x 01 x 3
PFKMENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKAOsnovne1RAČUNARI I INFORMATIKA U POMORSTVU0 x 00 x 02 x 2
PFKPOMORSKE NAUKESpecijalisticke1ELEKTRONSKO POSLOVANJE U POMORSTVU0 x 00 x 01 x 1
PFKPOMORSKE NAUKESpecijalisticke1TEHNIKE PREGLEDA I NADZORA BRODA0 x 00 x 01 x 1
PFKNAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJOsnovne1PRIMJENA RAČUNARA U POMORSTVU0 x 00 x 02 x 3
PFKBRODOMAŠINSTVOOsnovne1INŽENJERSKA GRAFIKA U POMORSTVU0 x 00 x 02 x 3
PFKPOMORSKA ELEKTROTEHNIKAOsnovne1PRIMJENA RAČUNARA U POMORSTVU0 x 00 x 02 x 4
PFKBRODOMAŠINSTVOOsnovne2OSNOVE BRODSKE ELEKTROTEHNIKE I ELEKTRONIKE II0 x 00 x 01 x 3
PFKPOMORSKA ELEKTROTEHNIKAOsnovne2OSNOVE BRODSKE ELEKTROTEHNIKE I ELEKTRONIKE II0 x 00 x 01 x 3
PFKPOMORSKE NAUKESpecijalisticke2INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU0 x 00 x 01 x 1
PFKNAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJOsnovne2OSNOVE BRODSKE ELEKTROTEHNIKE I ELEKTRONIKE0 x 00 x 01 x 6
PFKPOMORSKA ELEKTROTEHNIKAOsnovne3IMPULSNA I DIGITALNA ELEKTRONIKA0 x 00 x 01 x 2
PFKPOMORSKA ELEKTROTEHNIKAOsnovne3ELEKTRONSKI NAVIGACIONI UREĐAJI0 x 00 x 02 x 2
PFKPOMORSKA ELEKTROTEHNIKAOsnovne3PROGRAMIRANJE I BAZA PODATAKA0 x 00 x 02 x 1
PFKMENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKAOsnovne3ELEKTRONSKO POSLOVANJE U POMORSTVU0 x 00 x 01 x 2
PFKBRODOMAŠINSTVOOsnovne3BRODSKA ELEKTRIČNA POSTROJENJA0 x 00 x 01 x 1
PFKPOMORSKA ELEKTROTEHNIKAOsnovne3BRODSKA ELEKTRIČNA POSTROJENJA0 x 00 x 01 x 2
PFKNAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJOsnovne3INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU0 x 00 x 01 x 2
PFKPOMORSKA ELEKTROTEHNIKAOsnovne3INŽENJERSKA GRAFIKA U POMORSTVU0 x 00 x 02 x 1
PFKBRODOMAŠINSTVOOsnovne4BRODSKI ELEKTRIČNI UREĐAJI0 x 00 x 01 x 2
PFKPOMORSKA ELEKTROTEHNIKAOsnovne4BRODSKI ELEKTRIČNI UREĐAJI0 x 00 x 01 x 2
PFKPOMORSKA ELEKTROTEHNIKAOsnovne4ENERGETSKA ELEKTRONIKA0 x 00 x 01 x 1
PFKPOMORSKA ELEKTROTEHNIKAOsnovne4RAČUNARSKE MREŽE NA BRODOVIMA0 x 00 x 01 x 1
PFKBRODOMAŠINSTVOOsnovne4BRODSKA MJERENJA0 x 00 x 01 x 1
PFKPOMORSKA ELEKTROTEHNIKAOsnovne4BRODSKA MJERENJA0 x 00 x 01 x 3
PFKBRODOMAŠINSTVOOsnovne5BRODSKA AUTOMATIKA0 x 00 x 01 x 1
PFKPOMORSKA ELEKTROTEHNIKAOsnovne5BRODSKA AUTOMATIKA0 x 00 x 01 x 3
PFKNAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJOsnovne5TEHNIKE PREGLEDA I NADZORA BRODA0 x 00 x 01 x 1
PFKNAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJOsnovne5ZAŠTITA MORA I PRIOBALJA0 x 00 x 01 x 6
PFKBRODOMAŠINSTVOOsnovne6ELEKTROMAGNETSKA KOMPATIBILNOST BRODSKIH UREĐAJA0 x 00 x 01 x 1
PFKPOMORSKA ELEKTROTEHNIKAOsnovne6ELEKTROMAGNETSKA KOMPATIBILNOST BRODSKIH UREĐAJA0 x 00 x 01 x 2

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor