Vera Kapetanović

mr Vera Kapetanović

viši laborant | Pomorski fakultet Kotor

Rođena 31.07.1967. u Kotoru gdje je završila osnovnu i srednju pomorsku školu. Na Fakultetu za pomorstvo, odsjek organizaciono eksploatacioni diplomirala je 1993. godine. Na istom fakultetu 2011. godine odbranila je magistarski rad pod nazivom „Optimizacija kapaciteta lučkih sistema“. Student je doktorskih studija na Fakultetu za pomorstvo Kotor-odsjek: pomorske nauke. Nakon završenog fakulteta zapošljava se kao pripravnik na Fakultetu za pomorstvo Kotor, gdje od 1994. godine započinje stalni radni odnos kao viši laborant u...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PFKBRODOMAŠINSTVOOsnovne1OSNOVE BRODSKE ELEKTROTEHNIKE I ELEKTRONIKE I0 x 00 x 01 x 3
PFKPOMORSKA ELEKTROTEHNIKAOsnovne1OSNOVE BRODSKE ELEKTROTEHNIKE I ELEKTRONIKE I0 x 00 x 01 x 3
PFKMENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKAOsnovne1RAČUNARI I INFORMATIKA U POMORSTVU0 x 00 x 02 x 2
PFKPOMORSKE NAUKESpecijalisticke1ELEKTRONSKO POSLOVANJE U POMORSTVU0 x 00 x 01 x 1
PFKPOMORSKE NAUKESpecijalisticke1TEHNIKE PREGLEDA I NADZORA BRODA0 x 00 x 01 x 1
PFKNAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJOsnovne1PRIMJENA RAČUNARA U POMORSTVU0 x 00 x 02 x 3
PFKBRODOMAŠINSTVOOsnovne1INŽENJERSKA GRAFIKA U POMORSTVU0 x 00 x 02 x 3
PFKPOMORSKA ELEKTROTEHNIKAOsnovne1PRIMJENA RAČUNARA U POMORSTVU0 x 00 x 02 x 4
PFKBRODOMAŠINSTVOOsnovne2OSNOVE BRODSKE ELEKTROTEHNIKE I ELEKTRONIKE II0 x 00 x 01 x 3
PFKPOMORSKA ELEKTROTEHNIKAOsnovne2OSNOVE BRODSKE ELEKTROTEHNIKE I ELEKTRONIKE II0 x 00 x 01 x 3
PFKPOMORSKE NAUKESpecijalisticke2INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU0 x 00 x 01 x 1
PFKNAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJOsnovne2OSNOVE BRODSKE ELEKTROTEHNIKE I ELEKTRONIKE0 x 00 x 01 x 6
PFKPOMORSKA ELEKTROTEHNIKAOsnovne3IMPULSNA I DIGITALNA ELEKTRONIKA0 x 00 x 01 x 2
PFKPOMORSKA ELEKTROTEHNIKAOsnovne3ELEKTRONSKI NAVIGACIONI UREĐAJI0 x 00 x 02 x 2
PFKPOMORSKA ELEKTROTEHNIKAOsnovne3PROGRAMIRANJE I BAZA PODATAKA0 x 00 x 02 x 1
PFKMENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKAOsnovne3ELEKTRONSKO POSLOVANJE U POMORSTVU0 x 00 x 01 x 2
PFKBRODOMAŠINSTVOOsnovne3BRODSKA ELEKTRIČNA POSTROJENJA0 x 00 x 01 x 1
PFKPOMORSKA ELEKTROTEHNIKAOsnovne3BRODSKA ELEKTRIČNA POSTROJENJA0 x 00 x 01 x 2
PFKNAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJOsnovne3INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU0 x 00 x 01 x 2
PFKPOMORSKA ELEKTROTEHNIKAOsnovne3INŽENJERSKA GRAFIKA U POMORSTVU0 x 00 x 02 x 1
PFKBRODOMAŠINSTVOOsnovne4BRODSKI ELEKTRIČNI UREĐAJI0 x 00 x 01 x 2
PFKPOMORSKA ELEKTROTEHNIKAOsnovne4BRODSKI ELEKTRIČNI UREĐAJI0 x 00 x 01 x 2
PFKPOMORSKA ELEKTROTEHNIKAOsnovne4ENERGETSKA ELEKTRONIKA0 x 00 x 01 x 1
PFKPOMORSKA ELEKTROTEHNIKAOsnovne4RAČUNARSKE MREŽE NA BRODOVIMA0 x 00 x 01 x 1
PFKBRODOMAŠINSTVOOsnovne4BRODSKA MJERENJA0 x 00 x 01 x 1
PFKPOMORSKA ELEKTROTEHNIKAOsnovne4BRODSKA MJERENJA0 x 00 x 01 x 3
PFKBRODOMAŠINSTVOOsnovne5BRODSKA AUTOMATIKA0 x 00 x 01 x 1
PFKPOMORSKA ELEKTROTEHNIKAOsnovne5BRODSKA AUTOMATIKA0 x 00 x 01 x 3
PFKNAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJOsnovne5TEHNIKE PREGLEDA I NADZORA BRODA0 x 00 x 01 x 1
PFKNAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJOsnovne5ZAŠTITA MORA I PRIOBALJA0 x 00 x 01 x 6
PFKBRODOMAŠINSTVOOsnovne6ELEKTROMAGNETSKA KOMPATIBILNOST BRODSKIH UREĐAJA0 x 00 x 01 x 1
PFKPOMORSKA ELEKTROTEHNIKAOsnovne6ELEKTROMAGNETSKA KOMPATIBILNOST BRODSKIH UREĐAJA0 x 00 x 01 x 2

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave