ISTRAŽIVANJE POMORSKOG TRŽIŠTA


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGANA MILOŠEVIĆ1x1
36B+6S
SENKA ŠEKULARAC-IVOŠEVIĆ3x1
36B+6S