John Doe

Milošević Dragana

saradnik u nastavi | Pomorski fakultet Kotor

  Milošević Dragana rođena je 15. septembra 1995. godine u Kotoru. Osnovnu i srednju školu pohađala je u Herceg Novom, gdje je 2014. godine završila smjer ekonomski tehničar. Dobitnik je diplome „Luča”. Osnovne studije završila je na Pomorskom fakultetu Kotor, studijski program Menadžment u pomorstvu, modul: Carine, špedicija i osiguranje, sa prosječnom ocjenom „B“- 9.36. Postdiplomske specijalističke studije završila je na istom studijskom programu Pomorskog fakulteta Kotor  sa prosječnom ocjenom...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PFKMENADŽMENT U POMORSTVUSpecijalisticke1MENADŽMENT POMORSKIH RESURSA0 x 01 x 10 x 0
PFKMENADŽMENT U POMORSTVUSpecijalisticke2ISTRAŽIVANJE POMORSKOG TRŽIŠTA0 x 01 x 10 x 0
PFKMENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKAOsnovne2ORGANIZACIJA POMORSKIH PREDUZEĆA0 x 01 x 20 x 0
PFKMENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKAOsnovne2MARKETING USLUGA U POMORSTVU0 x 02 x 20 x 0
PFKMENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKAOsnovne3MENADŽMENT U POMORSTVU0 x 02 x 10 x 0
PFKNAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJOsnovne3BRODARSKO POSLOVANJE0 x 01 x 10 x 0
PFKMENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKAOsnovne4MARKETING U POMORSTVU0 x 01 x 10 x 0
PFKMENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKAOsnovne4OSNOVI LOGISTIKE MORSKIH LUKA0 x 01 x 10 x 0
PFKNAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJOsnovne5ISTRAŽIVANJE POMORSKOG TRŽIŠTA0 x 01 x 10 x 0
PFKBRODOMAŠINSTVOOsnovne5ISTRAŽIVANJE POMORSKOG TRŽIŠTA0 x 02 x 10 x 0
PFKPOMORSKA ELEKTROTEHNIKAOsnovne5ISTRAŽIVANJE POMORSKOG TRŽIŠTA0 x 01 x 10 x 0
PFKMENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKAOsnovne5ISTRAŽIVANJE POMORSKOG TRŽIŠTA0 x 01 x 20 x 0
PFKPOMORSKE NAUKEOsnovne5UPRAVLJANJE BRODSKOM POSADOM0 x 00 x 00 x 0
PFKBRODOMAŠINSTVOOsnovne6UPRAVLJANJE BRODSKOM POSADOM0 x 01 x 10 x 0
PFKNAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJOsnovne6ORGANIZACIJA RADA I UPRAVLJANJE NA BRODU0 x 01 x 20 x 0
PFKBRODOMAŠINSTVOOsnovne6ORGANIZACIJA RADA I UPRAVLJANJE NA BRODU0 x 01 x 10 x 0
PFKMENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKAOsnovne6ORGANIZACIJA RADA I UPRAVLJANJE NA BRODU0 x 01 x 10 x 0
PFKPOMORSKA ELEKTROTEHNIKAOsnovne6ORGANIZACIJA RADA I UPRAVLJANJE NA BRODU0 x 02 x 10 x 0
PFKNAUTIKAOsnovne6UPRAVLJANJE BRODSKOM POSADOM0 x 01 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave