Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita, od studenata se očekuje da čitaju, pišu , govore i slušaju na nivou "B" (nezavisni korisnik ) i koriste opšti vokabular u izražavanju mišljenja, emocija, zahtjeva, preporuka. Takodje, treba da koriste jezička sredstva u savremenim žanrovima i sačine kratak izvještaj i narativ. Prezentuju svoje mišljenje, učestvuju u raspravi i ovladaju pravilima javnog govora.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANELA PEJAKOVIĆ3x1
57B+2P
2x1
57B+2P

Rezultati završnog ispita

Ispit u septembarskom ispitnom roku iz Engleskog jezika I na Menandzmentu u pomorstvu i logistici

Evidencija nakon popravnog zavrsnog ispita iz Engleskog jezika I na Menadzmentu u pomorstvu i logistici

Rezultati zavrsnog ispita iz Engleskog jezika I na Menadzmentu u pomorstvu i logistici

Prijedlog konacnih ocjena iz Engleskog jezika I na Menadzmentu u pomostvu i logistici

Evidencija poena nakon porpavnog ispita iz Engleskog jezika I na Menadžmentu u pomorstvu (ponovci)