KLAVIR (PRAKTIKUM) I


Semestar: 1
ECTS: 2.5
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VIDA BELEVIĆ2x2
2B
SEDA VUKAŠINOVIĆ2x3
3B