Semestar: 2
ECTS: 2.5
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SEDA VUKAŠINOVIĆ2x
1S