Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Upoznavanje sa frulicama (blok-flaute) i Orfovim instrumentarijumom; aranžiranje za iste

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NINA PEROVIĆ
SENAD GAČEVIĆ2x
2P
1x
1P