Semestar: 2
ECTS: 16
Status: Obavezan
Fond: 5+3+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DANIJEL CEROVIĆ5x
1P
3x
1P

Sight reading.