Danijel Cerović


Danijel Cerović
Šifra: 260329
Prezime i ime: Danijel Cerović
Titula: mr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Muzička akademija
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MAGITARASpecijalisticke1GITARA I5 x 13 x 10 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIMaster1GITARA I2 x 20 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne1GITARA I2 x 30 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIMaster1KAMERNA MUZIKA I2 x 10 x 00 x 0
MAGITARASpecijalisticke1KAMERNA MUZIKA I1 x 11 x 10 x 0
MAGITARASpecijalisticke2GITARA II5 x 13 x 10 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIMaster2GITARA II2 x 20 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne2GITARA II2 x 30 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIMaster2KAMERNA MUZIKA II2 x 10 x 00 x 0
MAGITARASpecijalisticke2KAMERNA MUZIKA II1 x 11 x 10 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne3GITARA III2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne3KAMERNA MUZIKA III2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne4GITARA IV2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne4KAMERNA MUZIKA IV2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne5GITARA 52 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne5KONCERTNA PRAKSA I0 x 02 x 10 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne6GITARA 62 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne6KONCERTNA PRAKSA II0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije