KAMERNA MUZIKA II


Semestar: 2
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DANIJEL CEROVIĆ1x
1P
1x
1P

Ponce