Semestar: 4
ECTS: 11
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIRAN BEGIĆ
VUJADIN KRIVOKAPIĆ