Semestar: 2
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 1++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VIDA BELEVIĆ1x3
3B+1P
SEDA VUKAŠINOVIĆ1x3
3B+2P