HORSKO DIRIGOVANJE SA SVIRANJEM HORS.PARTITURA III


Semestar: 3
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDRA KNEŽEVIĆ1x1
2B+1S+3P
1x1
2B+1S+3P