HOR SA OSNOVIMA VOKALNE TEHNIKE II


Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Izborni
Fond: 2+3+0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDRA KNEŽEVIĆ2x1
8B
3x1
8B