METODIKA STRUČNO TEORIJSKE NASTAVE II


Semestar: 2
ECTS: 9
Status: Izborni
Fond: 2++0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku pohađanja nastave od studenta se očekuje da: stekne temeljan uvid u nastavne planove i programe teorijskih disciplina i da razvije kritički i analitički odnos prema njima, razvije znanja u metodologiji nastave teoretskih predmeta, ovlada vještinama prenošenja znanja, bude praktično osposobljen za držanje nastave, razvije kreativan i interaktivan pristup u nastavi.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDAR PERUNOVIĆ2x2
2B
AMILA RAMOVIĆ2x1
1B