ANALIZA MUZIČKOG DJELA V


Semestar: 5
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NINA PEROVIĆ1x1
15B+1S+1P
1x3
15B+1S+1P