ANALIZA MUZIČKOG DJELA VI


Semestar: 6
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NINA PEROVIĆ1x1
9B+1S
1x2
9B+1S