Semestar: 6
ECTS: 11
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VUJADIN KRIVOKAPIĆ2x3
3B