HOR SA OSNOVAMA VOKALNE TEHNIKE IV


Semestar: 4
ECTS: 3
Status: Izborni
Fond: 2+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDRA KNEŽEVIĆ2x1
7B
3x2
7B