HOR SA OSNOVAMA VOKALNE TEHNIKE VI


Semestar: 6
ECTS: 3
Status: Izborni
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDRA KNEŽEVIĆ2x1
5B
3x1
5B