Semestar: 3
ECTS: 13
Status: Obavezan
Fond: +2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA MARTINOVIĆ-BOGOJEVIĆ2x1
3B
TATJANA KRKELJIĆ2x1
7B