Semestar: 3
ECTS: 16
Status: Izborni
Fond: 2++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOJAN MARTINOVIĆ2x1
2B