Semestar: 4
ECTS: 16
Status: Izborni
Fond: 2++0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIKHAIL BEREZNITSKY2x2
2B+1P