Semestar: 4
ECTS: 17
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će: Upoznati, analizirati, prosuditi, vrednovati i izvoditi repertoar za klasičnu gitaru. Upoznati i osvijestiti funkcije sviračkog aparata, razumjeti interakciju sviračkog aparata i tona koji treba realizovati. Primijeniti stečene tehničke vještine na izvođenje u određenoj kompoziciji. Upoznati repertoar za klasičnu gitaru i sintetizovati stečeno znanje pri stvaranju vlastite interpretacije umjetničkog djela. Biti sposoban izvesti kraći recital u trajanju do 30 minuta, sastavljen od kompozicija koje međusobno kontrastiraju po stilu, formi i karakteru. Razlikovati stilska obilježja zadatog programa i razviti vještine ispravne stilske interpretacije. Stvarati vlastito mišljenje na temelju sakupljenih informacija i umjeti vrednovati odslušane primjere. Kritički procijeniti i vrednovati vlastita tehnička i interpretativna dostignuća, kao i tehnička i interpretativna dostignuća ostalih muzičara.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DANIJEL CEROVIĆ2x1
1B+1P