Kriminalističke ekspertize


Semestar: 4
ECTS: 6
Status: O
Fond: 2+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: definiše pojmove, vrste, uloge i zadatke kriminalističkih ekspertiza, objasni osnovna načela pojedinih kriminalističkih ekspartiza, kao što su DNK analize, balističke analize, daktiloskopske analize i dr., primjenjuje i planira poslove organizacije rada na licu mjesta krivičnog djela (uviđaj), analizira i na pravi način primjenjuje nalaze i mišljenja dobijenih pojedinim ekspertizama, vrši evaluaciju, odnosno procjenu dokaznog značaja pojedinih vrsta kriminalističih ekspertiza.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Ivanović Aleksandar B.2x1S
1S
1x1S
1S