Osnovi bezbjednosti


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: O
Fond: 2+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: pravilno upotrebljava jedinstveni i na globalnom nivou prihvaćeni pojmovno-kategorijalni aparat bezbjednosnih nauka (strukovni jezik), kao i da doprinosi unapređenju bezbjednosne kulture drugih; prepozna, definiše i objasni sve institute i pojmove državnog i nedržavnog, nacionalnog i međunarodnog sektora bezbjednosti; efikasnije usvoji i primeni znanja iz oblasti bezbjednosnih nauka koja se izučavaju na drugoj, trećoj i četvrtoj godini studija; tumači i povezuje pojave, događaje i procese iz realnog domaćeg i međunarodnog života i da sagledava njihove veze sa bezbjednošću ljudi, država, regiona i međunarodne zajednice; prepozna i shvati vitalne vrijednosti i interese Republike Crne Gore i da, u granicama svojih mogućnosti i zakonskih ovlašćenja, da lični doprinos njihovom dostizanju, zaštiti i unapređenju.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Martinović Srđa2x1
6S
1x1
6S