Semestar: 1
ECTS: 14
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku predmeta, student će biti osposobljen da: 1. Odabere aktuelni materijal za postizanje željenog umjetničkog cilja. 2. Izradi skicu za sistematski proces realizacije skulpture u kamenu. 3. Ispituje likovne probleme odnosa forme I sadržaja. 4. Komponuje skulpturalnu formu u zadatom prostoru.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ŽELJKO RELJIĆ2x1
1S
PREDRAG MILAČIĆ4x1
1S