Obligaciono pravne klinike


Semestar: 7
ECTS:
Status: O
Fond: 3+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ispit Obligacionopravna klinika u mogućnosti je da: zahvaljujući kliničkom pravnom obrazovanju i metodama rada na klinici (kao što su: metod slučaja, Sokratov metod, “pro et contra”, debate i lične opservacije, rad u paru, metod simulacije) kompetentno i profesionalno primijenjuje znanje stečeno iz predmeta Obligaciono pravo; se, zahvaljujući primjeni kliničkog metoda kao interaktivnog, kooperativnog i participativnog metoda pravničkog obrazovanja, na profesionalan i kompetentan način suoči sa konkretnim slučajem u praksi, svestrano prouči slučaj, izvrši preliminarnu identifikaciju problema, problem hronološki sagleda, prikupi i rezimira dobijene činjenice, izvrši preliminarnu pravnu kvalifikaciju i na kraju pravilno izvrši supsumciju; profesionalno, odgovorno i savjesno vodi pravni intervju imajući uvijek u vidu značaj etapa i tehnika njegovog vođenja za konačan ishod i rezultat rada; kompetentno i znalački čita i analizira zakonske tekstove, sudske odluke, piše podneske i formira omot spisa; poštuje, afirmiše i štiti principe na kojima se temelje pravni profesionalizam i pravna etika.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Miladinović Snežana3x1
5B
1x1
5B