Specijalistički seminar


Semestar: 7
ECTS: 6
Status: O
Fond: 0+3+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student odbrani specijalistički seminar biće u mogućnosti da: definiše temu istraživanja i metodologiju korišćena pisane građe i literature; poveže prikupljeni materijal u cjelinu; primijeni stečena znanja u objašnjenju teme; analizira pisani dokument po usvojenoj metodologiji istraživanja u istorijskim naukama; objasni rezultate do kojih je došao; osmisli i organizuje istraživački rad u naučne i kulturne svrhe.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Bogojević-Gluščević Nevenka
3x1
14B