Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku predmeta, student će biti osposobljen da: 1. Razvija autorske ilustracije u zadatim tehnikama za određenu namjenu. 2. Kategorizuje autorske ilustracije u odnosu na primjenu. 3. Primjenjuje autorske ilustracije za određenu vrstu namjene i zadate dizajnerske forme. 4. Integriše autorske ilustracije u dizajn revijalnih izdanja.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija