DOKUMENTARNI FILM+ESTETIKA SAV.DOK.IZRAZA-SPEC.RAD


Semestar: 2
ECTS: 12
Status: Obavezan
Fond: 8+4+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJA PEROVIĆ8x1
1P
4x1