SAVREMENA POZORIŠNA PRODUKCIJA I


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

studenti i studentkinje će biti osposobljeni da: definišu savremene modele pozorišne produkcije; analiziraju pozorišne kontekste u savremenom društvu; kreativno i istraživački sagledaju marketing u pozorištu; sagledaju indikatore evaluacije pozorišnog projekta.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DANIJELA RADOVANOVIĆ2x1
1B
JANKO LJUMOVIĆ4x1
1B