SAVREMENA POZORIŠNA PRODUKCIJA I


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DANIJELA RADOVANOVIĆ2x1
5B
JANKO LJUMOVIĆ4x1
5B