Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta Pokret II, studenti i studentkinje će biti osposobljeni da: - Razumiju i razlikuju ritam i igru, - Ovladaju ritmom i tempom igre i kontrolišu oba zahtjeva, - Ovladaju segmentom partnerske igre, - Kreiranje sopstvenih interpretacija kroz tematske zadatke.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANĐELIJA RONDOVIĆ2x1
4B
2x1
4B