Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta Pokret II, studenti i studentkinje će biti osposobljeni da: - Razumiju i razlikuju ritam i igru, - Ovladaju ritmom i tempom igre i kontrolišu oba zahtjeva, - Ovladaju segmentom partnerske igre, - Kreiranje sopstvenih interpretacija kroz tematske zadatke.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija