Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita, studenti će biti u mogućnosti: da samostalno analiziraju i prepoznaju elemente govorne radnje, poznavaće psiho-tehničke karakteristike glumačkog izraza u okviru govora kao dominantnog sredstva, upoređivaće mogućnosti i postignuća glumaca u raznorodnim zadacima, znaće da istražuju teorijski okvir odabranih zadataka., poznavaće tehnike za rad sa glumcima na materijalu iz dramske literature.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DUBRAVKA DRAKIĆ2x1
3B