Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta Postprodukcija I, studenti i studentkinje će biti osposobljeni da razumiju sve aspekte i činioce u lancu filmske (kao i tv, savremeni mediji) postprodukcije; koriste stručnu terminologiju; razumiju istorijski razvoj i značaj svakog od aspekata u posptrodukciji; razumiju uloge i zaduženja svojih saradnika/ca u posprodukcijskom lancu; raspolažu vještinama koje će im omogućiti pun autoritet filmskog autora tokom faze postprodukcije i steknu znanja koja će im pomoći da svoju rediteljsku zamisao što kompletnije ostvare u postprodukcionom procesu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DUŠAN VULEKOVIĆ2x1
1B