FILMSKA REŽIJA - PRIJAVA MASTER RADA


Semestar: 4
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: ++0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA VUKČEVIĆ
MARIJA PEROVIĆ