ELEKTRANE


Semestar: 5
ECTS: 4.5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog predmeta student će moći da: 1. Pravilno tumači i interpretira potrebe i ulogu električne energije i značaj elektroenergetskih sistema. 2. Klasifikuje i analizira različite izvore energije, njihove karakteristike i mogućnosti njihovog korišćenja. 3. Objasni i analizira različite metode za procjenu i prora;une budućih potreba električne energije. 4. Klasifikuje i upoređuje karakteristike različitih tipova postrojenja za proizvodnju električne energije. 5. Objasni i analizira osnovne djelove i tehnološke procese u različitim tipovima elektrana. 6. Opiše uticaje različitih tipova elektrana na okolnu sredinu.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MOMČILO RADUNOVIĆ1x7
31B+36S
VLADAN DURKOVIĆ1x1
14S+13P
1x1
14S+13P
VLADAN DURKOVIĆ1x1
31B+36S+2P
1x7
31B+36S
VLADAN RADULOVIĆ3x1
14S+13P
VLADAN RADULOVIĆ3x1
31B+36S+2P