Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog predmeta student će moći da: 1. Pravilno tumači i interpretira potrebe i ulogu električne energije i značaj elektroenergetskih sistema. 2. Klasifikuje i analizira različite izvore energije, njihove karakteristike i mogućnosti njihovog korišćenja. 3. Objasni i analizira različite metode za procjenu i prora;une budućih potreba električne energije. 4. Klasifikuje i upoređuje karakteristike različitih tipova postrojenja za proizvodnju električne energije. 5. Objasni i analizira osnovne djelove i tehnološke procese u različitim tipovima elektrana. 6. Opiše uticaje različitih tipova elektrana na okolnu sredinu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MOMČILO RADUNOVIĆ1x6
37B+23S
VLADAN DURKOVIĆ1x1
37B+23S
1x6
37B+23S
VLADAN RADULOVIĆ3x1
37B+23S+25P

Konačni rezultati ispita u junskom ispitnom roku

Rezultati ispita u prvom terminu junskog ispitnog roka

Studentska anketa

Obavještenje o početku i načinu izvođenja nastave

Rezultati ispita u januarskom ispitnom roku

Rezultati ispita u prvom terminu januarskog ispitnog roka