Semestar: 3
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+3+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni fizičko i geometrijsko značenje diferencijalne jednačine i sistema diferencijalnih jednačina. 2. Rješava osnovne tipove diferencijalnih jednačina. 3. Rješava linerane jednačine i sisteme lineranih jednačina sa konstantnim koeficijentima. 4. Objasni definiciju, fizičko i geoemetrijsko značenje dvostukog i trostrukog integrala 5. Objasni definiciju i fizičko značenje krivolinijskih i površinskih integrala 6. Računa dvostruke, krivolinijske i površinske integrale 7. Objasni osnovne pojmove teorije polja i njihovo fizčko značenje, i objasni fizičko značenje i primjenjuje osnovne teoreme (Grinovu, Gaus-Ostrogradskog i Stoksovu teoremu) teorije polja 8. Upotrebljava stručnu i naučnu literaturu u kojoj sew koriste diferencijalne jednačine, višestruki, krivolinijski i površinski integrali

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEVENA MIJAJLOVIĆ
ANTON ĐOKAJ

Dodatni (apsolventski) rok - termin ispita

Korona rok - termin ispita i prijava

Rezultati ispita

Termin ispita

Termin konsultacija

Rezultati prvog septembarskog roka

Nova objava - 10.10.2020 21:35

Skripta iz Matematike III