ANALOGNA I DIGITALNA ELEKTRONIKA


Semestar: 4
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MOMČILO RADUNOVIĆ1x5
29B+16S
MAJA LAKIČEVIĆ2x1
29B+16S+33P
1x5
29B+16S
NEĐELJKO LEKIĆ3x1
29B+16S+33P

Dodatni rok za polaganje kolokvijuma

Rezultati nakon popravnog kolokvijuma

Promjena termina popravnog kolokvijuma

Termin popravnog kolokvijuma

Rezultati kolokvijuma

Termin kolokvijuma

DA i AD konvertori

Predavanje: Operacioni pojačavači

Predavanje: Pojačavači snage i povratna sprega.

Vježbe: Strujna ogledala i diferencijalni pojačavač

Predavanje: Strujna ogledala i diferencijalni pojačavač

Predavanje: MOSFET