ARH. I INTEGRACIJA RAČUN. SISTEMA U UPRAVLJANJU


Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+2
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOŽO KRSTAJIĆ
LUKA MARTINOVIĆ