Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni suštine procesa u osnovnim oblastima opšte fizike; 2. Primjenjuje matematički formalizam neophodan za kvalitativnu i kvantitativnu analizu u ovim oblastima; 3. Upotrebljava osnovne eksperimentalne metode u okviru kojih statistički i grafički analizira dobijene rezultate mjerenja; 4. Upotrebljava naučnu i stručnu literaturu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BORKO VUJIČIĆ1x1
10B
NATAŠA RAIČEVIĆ1x3
30B
VANJA VELJOVIĆ1x9
87B
STEVAN ĐURĐEVIĆ2x2
87B+51P
GORDANA JOVANOVIĆ3x1
87B+51P
1x5
47B

Kovid rok

Резултати поправног колоквијума

Термин поправног колоквијума

Резултати колоквијума из Физике

Колоквијум из Физике

Termini za LABORATORIJSKE VJEZBE

ECTS KATALOG-plan rada

Zbirka ETF

Predavanja MEHANIKA

Molekularno-kineticka teorija gasova