Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MOMČILO RADUNOVIĆ1x1
3B+8S
MIHAILO MICEV2x1
3B+8S+3P
1x1
3B+8S
MARTIN ĆALASAN2x1
3B+3P