Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta, očekuje se da će student biti u mogućnosti da: 1. Razlikuje brojne veličine zapisane u različitim brojnim sistemima (binarnom, oktalnom, heksadekadnom, BCD, dekadnom) i vrši njihovo konvertovanje, 2. Izračuna rezultat osnovnih aritmetičkih operacija u navedenim brojenim sistemima, 3. Detaljno opiše različite formate binarnog zapisivanja podataka (neoznačenih i označenih cijelih brojeva, decimalnih brojeva sa nepomičnim i pomičnim zarezom, alfanumeričkih znakova i instrukcija) u računaru, 4. Interpretira osnovne postulate, pravila, zakone i teoreme Bulove algebre, opiše logički izraz Bulovom funkcijom i pronadje njegovu minimalnu formu, 5. Definiše i analizira funkciju osnovnih i izvedenih logičkih kola i prekidačkih mreža proizvoljnog stepena složenosti, 6. Projektuje osnovne digitalne sisteme – binarni sabirač, multiplekser i dekoder, i analizira njihovo funkcionisanje, 7. Razlikuje i opiše memorijske elemente prema tehnologiji njihove izrade, najvažnijim karakteristikama (kapacitet i vrijeme pristupa) i hijerarhijskoj organizaciji u računarskom sistemu opšte namjene, 8. Projektuje memorije velikog kapaciteta upotrebom memorijskih čipova manjeg kapaciteta, 9. Analizira funkcionisanje procesora i njegove mikroprogramske kontrolne jedinice.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILAN JOVANOVIĆ1x10
99B
NEVENA RADOVIĆ1x2
99B+20P
1x10
99B
VESELIN IVANOVIĆ2x1
99B+8P

Rezultati martovskog roka

Rezultati popravnog završnog ispita

Rezultati završnog ispita

Rezultati popravnog kolokvijuma i laboratorijskih vjezbi

Novi raspored za izvodjenje laboratorijskih vježbi

Materijal koji ce biti upotrebljavan prilikom izvodjenja nastave 21. 12. 2020.

Materijal koji ce biti upotrebljavan prilikom izvodjenja nastave 14. 12. 2020.

Primjer proslogodisnjeg kolokvijuma

Materijal koji ce biti upotrebljavan prilikom izvodjenja nastave 30. 11. 2020.

Materijal koji ce biti upotrebljavan prilikom izvodjenja nastave 23. 11. 2020.

Materijal koji ce biti upotrebljavan prilikom izvodjenja nastave 16. 11. 2020.