Semestar: 3
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+0+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni modeliranje toplotnog kapaciteta materijala, na primjerima jednodimenzionalnih i dvodimenzionalnih struktura; 2. Analizira zonalne strukture kristala; 3. Definiše transportne pojave u poluprovodnicima; 4. Opiše problematiku spojeva različitih materijala (heterospojeva); 5. Objasni principe funkcionisanja poluprovodničkih struktura, kao neophodne osnove za dalje analize i primjene u predmetima kao što su Analogna i Digitalna elektronika, Mikroelektronika i Nanoelektronika; 6. Klasifikuje materijale i navede njihovu primjenu u elektronici, energetici, termotehnici, fizičko-tehničkim mjerenjima; 7. Objasni dvodimenzionalne i trodimenzionalne grafičke prikaze strukturalnosti materijala, kao i energetske dijagrame elektrona.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MOMČILO RADUNOVIĆ1x6
37B+27S
MILENA ĐUKANOVIĆ2x1
37B+27S+8P
1x6
37B+27S

Ispit

Rezultati II kolokvijuma

I popravni kolokvijum

Važne informacije

Predavanje broj 8

Popravni kolokvijum 10.12.2021.